Köp dina egna avgiftsfria, lokala eller (inter)nationella nummer direkt online.

Sverige:0200 439 510

Offentliga lösningar

Offentliga lösningar

  • Antal per avdelning eller enhet.

  • nödlinjer, underrättelsenummer

  • Svar dygnet runt

Idealiska lösningar för statliga institutioner

Vi är glada över att vi under många år har kunnat garantera tillgängligheten till (halv)statliga institutioner. Dessa år av erfarenhet - i kombination med våra arbetsavtal med telekommyndigheten - innebär också att vi vet vad det offentliga området förväntar sig av telefoni. Och hur vi kan leva upp till dessa förväntningar. Nationella servicenummer? Nödlinjer? Informationsnummer som ger medborgarna barriärfri tillgång till myndigheter? Telefonlinjer för kommuner och kommunala tjänster? Belfabriek bygger och underhåller dem så att medborgarnas informationsförsörjning är garanterad. Eftersom vi förstår att det alltid är viktigt och ibland till och med livsviktigt att informera medborgarna erbjuder vi support dygnet runt (på begäran). Vid större nödsituationer följer våra specialister dessutom live hur samtalstrafiken utvecklas så att vi kan absorbera toppar. Till exempel genom att tillfälligt förlänga köerna, lägga till meddelanden eller fördela trafiken på alternativa platser.

Vi har också alltid nummer tillgängliga för nödsituationer. De är tillgängliga inom några minuter.

Även ekonomiskt säker

Naturligtvis måste regeringarna hålla ordning på sina finanser. Vi bidrar gärna till det också. Vår ekonomiadministration är bekant med regeringarnas arbetsmetoder och upprättar fakturor som underlättar detta arbetssätt. Vi tillhandahåller till exempel fakturor med kostnadsposter, kostnadsställen och kundens namn. Dessutom är det inga problem att fakturera per individnummer, avdelning eller avdelning. Vid behov kan Belfabriek till och med ta över en del av förvaltningen av IKT-avdelningen. Naturligtvis i enlighet med GDPR.

Spara genom att rationalisera

Vi rationaliserar och omstrukturerar även befintliga telefonilösningar. Det visar sig ofta att numren har använts vid olika tidpunkter av olika organisatoriska enheter och hos olika leverantörer. Detta kan omstruktureras och övertas av oss. Detta leder ofta till betydande kostnadsbesparingar, till exempel genom att det fortfarande finns abonnemang för nummer som inte längre används och/eller genom att utnyttja synergimöjligheter.

Vill du veta mer om våra telefonilösningar?

Behöver du en andra åsikt om den befintliga telefonistrukturen? Våra experter diskuterar gärna med dig!